درباره ما

مسلماً برای همه ما در طول تحصیل بسیار پیش آمده که با مشکل درسی یا آموزشی روبرو شویم و دانستن جواب برایمان بسیار حیاتی بوده باشد! بله، ازمابپرس برای همین ایجاد شده است که شما دانش آموزان عزیز را از این احساس ناخوشایند راحت کند.

ازمابپرس با همکاری جمعی از مجرب ترین اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان، دانشجویان و معلمان کشور و با انگیزه کمک برای بهبود سطح علمی دانش آموزان عزیز و علاقمندان به علم و دانش، ایجاد شده و تمام تلاش ما در ارائه جواب صحیح در کمترین زمان ممکن است.

مدیریت سایت و اپلیکیشن: آقای مهندس جعفر نوروزی (کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)


تیم ریاضی: آقای دکتر امیررضا نوروزی (دکترای ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان)، خانم دکتر مرجان شفیعی راد (دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران)، خانم سمانه میرزایی (کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان)، خانم پریناز ستایشگر (دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی)


تیم فیزیک: آقای دکتر محمدجواد نوروزی (دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بارسلون اسپانیا)، خانم دکتر مرجان شفیعی راد (دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران)، خانم زهرا نوروزی (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان)، خانم پریناز ستایشگر (دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی)


تیم شیمی: آقای مهندس جعفر نوروزی (کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)، آقای مهندس صالح میرزایی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان)، آقای دانیال معروفی (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران)


تیم زیست شناسی: آقای دکتر سجاد نوروزی (دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، خانم سپیده بحری (دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران)


طراح وبسایت : آقای دانیال معروفی (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران)
طراح اپلیکیشن اندروید: آقای خشایار حقیقی (دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

آقای مهندس جعفر نوروزی
آقای مهندس جعفر نوروزی
آقای دکتر امیررضا نوروزی
آقای دکتر امیررضا نوروزی
خانم دکتر مرجان شفیعی راد
خانم دکتر مرجان شفیعی راد
آقای دکتر محمدجواد نوروزی
آقای دکتر محمدجواد نوروزی
آقای مهندس صالح میرزایی
آقای مهندس صالح میرزایی
آقای دکتر سجاد نوروزی
آقای دکتر سجاد نوروزی
خانم سمانه میرزایی
خانم سمانه میرزایی
خانم سپیده بحری
خانم سپیده بحری
خانم زهرا نوروزی
خانم زهرا نوروزی
خانم پریناز ستایشگر
خانم پریناز ستایشگر
آقای دانیال معروفی
آقای دانیال معروفی
آقای خشایار حقیقی
آقای خشایار حقیقی